Rutinaktivitetsteorin

Rutinaktivitetsteorin är en teori inom kriminologin samt en metod inom brottsbekämpning och brottsprevention. Man kallar även detta för brottstriangeln, men den ska inte blandas ihop med skyddstriangeln.

Vad krävs för att ett brott ska begås?

Ett lämpligt objekt eller person

Värde

Vilket värde har det vi skyddar?

Tröghet

Hur svårt är det att stjäla?

Synlighet

Är det lätt att identifiera/upptäcka?

Tillgänglighet

Hur tillgängligt är objektet eller personen vi försöker skydda?

En motiverad gärningsperson

Hur motiverad är personen eller gruppen som vill stjäla eller skada oss? Man kan även använda begreppet antagonist här.

Frånvaro av kontroll eller kapabla väktare

Ordet väktare är lite missvisande eftersom att man drar parallellen till… en väktare. Men vad man åsyftar är en person i ledande eller auktoritär ställning. Det kan handla om allt från en förälder, polis, lärare, ledare eller en väktare. Använder man istället kontroll kan vi även ta hänsyn till tex fysiskt skydd eller hela MTO begreppet; människa, teknik och organisation, eftersom att alla dessa utgör en form av kontroll när vi vill förebygga brott.

Situationell brottsprevention

Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott – Med staket, säkerhetsdörrar, låsta mellandörrar och grindar.

Öka risken för den som avser att begå brott – Med larm, väktarbevakning, grannsamverkan och belysning.

Minska belöningen för den som begår brott – Töm bilen på värdefulla verktyg, DNA-märk värdesaker, färgkapslar på dyra kläder, sätt fast datorer med vajerlås, använd låsta dokument- och värdeskåp, minska/ta bort kontanter.

Reducera provokationer som kan leda till brott – Tex. organisera en kö med kölappar och staket eller distansmarkeringar. Förebygga att det uppstår kö och trängsel. Sätt upp frostat glas eller gardiner som döljer värdefulla föremål. Använd en ordningsvakt eller väktare som stoppar fel klientel till din bar eller verksamhet. Servera inte mer alkohol till påtagligt berusade människor.

Ta bort ursäkter för den som begår brott – Genom att tydligt markera tex att allt snatteri polisanmäls, att rökning inte är tillåtet eller tydligt informera om lagar och regler, tex serveringsregler. Om ett brott eller antisocialt beteende inträffar ska inte gärningspersonen komma undan med ursäkter om att hen inte visste eller förstod bättre. Viktigt att restriktionerna eller regler kontrolleras och efterlevs.