Antisocialt dominansbeteende – Vad innebär det?

Det är ett antisocialt beteende som präglas av en för allmänheten mycket otrevligt beteende som ofta sker i grupp och riktas mot allmänheten. Det innebär man försöker dominera sin omgivning verbalt genom skrik, höjda röster och kroppsspråk såsom att stirra, handgester och hotfulla gruppbeteenden. Kritik mot denna typen av beteende skylls ofta felaktigt på rasism. Beteendet är kulturellt betingat men har letat sig vidare även mot infödda svenskar uppvuxna i utsatta områden, det maskeras ofta som kulturyttringar eller firande.

Vi ser flera exempel på denna företeelse i storstäderna där unga vuxna från omkringliggande orter och utsatta områden medvetet tar sig till centrum eller vad som uppfattas som finare kvarter där man håller streetrace, spelar hög musik, medvetet uppehåller sig för att störa osv.

Syftet med beteendet är att dominera och äga det allmänna rummet. Men det är också ett sätt för kriminella individer att på ett primitivt sätt visa upp tex dyra bilar, kläder och liknande samt att hämnas på vad man anser är ett högre samhällsskick som är orsaken till deras socioekonomiska status. Beteendet används också för att få bort personer som stör den egna kriminella verksamheten, såsom narkotikaförsäljning. Grupper av kriminella ungdomar kan använda beteendet för att störa ut och jaga bort boenden, trygghetsvärdar, väktare och allmänheten från områden som man betraktar som ”sina”.

Krafttag tas av kommunerna lokalt för att få bukt med problematiken genom ambulerande ordningsvakter, väktare och tex trygghetsvandringar. Nyligen togs även ett beslut som gör det möjligt för polisen att bötfälla personer för hög musik, exempelvis från bil.

I vissa delstater i USA har man så kallade loitering-lagar vilket förbjuder folk från att uppehålla sig på vissa allmänna platser utan uppenbart syfte på ett sätt som anses ordningsstörande.

Antisocialt dominansbeteende är en mycket tydligt exempel på vardagsbrottslighet som många uppfattar som störande och hotfullt, därmed är det även att betraktas som ett livskvalitetsbrott.

Antisocialt dominansbeteende är något som kan innebära bristande vandel, vilket har blivit mer aktuellt sedan Tidöavtalet presenterades.