Social kontrollteori

Teorin om sociala band och den kontroll vi utövar över varandra, människor emellan. Denna teori förklarar till skillnad från många andra teorier inom kriminologin faktorerna bakom att vi inte begår brott, snarare än orsakerna till att vi begår brott. Man pratar om fyra typer av sociala band:

Anknytning

Positiva relationer vi har med till exempel skola eller arbetsplats. När vi bryr oss om vad andra tycker om oss begår vi mindre brott. Bra relation/attachment leder till en lägre sannolikhet att hamna i brottslighet.

Åtagande

Hur mycket vi har investerat i relationer, skola eller arbete. Ett åtagande i något är inget man vill riskera eftersom att man har arbetat för och investerat tid och resurser i det, emotionellt, prestigemässigt eller ekonomiskt. Exempelvis att man har tagit sig an en arbetsuppgift eller leder ett idrottslag.

Delaktighet

När man har en engagemang och är fysiskt eller mentalt delaktig i projekt, arbete, föreningar eller liknande så har man varken tid eller energi åt att ägna sig åt fel eller brottsliga handlingar. Här har vi ett tydligt exempel på hur Sverige satsat väldigt mycket på tex fritidsgårdar, vilket har fungerat i stor utsträckning, men när det saknas personal eller kommunalt engagemang har gårdarna istället blivit rekryteringsbas för kriminella.

Övertygelse

Innebär att man har en övertygelse och håller med om de lagar, regler och normer som råder i samhället.