Rutinaktivitetsteorin

Rutinaktivitetsteorin är en teori inom kriminologin samt en metod inom brottsbekämpning och brottsprevention. Man kallar även detta för brottstriangeln, men den ska inte blandas ihop med skyddstriangeln.

Vad krävs för att ett brott ska begås?

Ett lämpligt objekt eller person

Värde

Vilket värde har det vi skyddar?

Tröghet

Hur svårt är det att stjäla?

Synlighet

Är det lätt att identifiera/upptäcka?

Tillgänglighet

Hur tillgängligt är objektet eller personen vi försöker skydda?

En motiverad gärningsperson

Hur motiverad är personen eller gruppen som vill stjäla eller skada oss? Man kan även använda begreppet antagonist här.

Frånvaro av kontroll eller kapabla väktare

Ordet väktare är lite missvisande eftersom att man drar parallellen till… en väktare. Men vad man åsyftar är en person i ledande eller auktoritär ställning. Det kan handla om allt från en förälder, polis, lärare, ledare eller en väktare. Använder man istället kontroll kan vi även ta hänsyn till tex fysiskt skydd eller hela MTO begreppet; människa, teknik och organisation, eftersom att alla dessa utgör en form av kontroll när vi vill förebygga brott.