Bevakningspersonal

Väktare

En väktare har befogenhet att bära batong och handfängsel samt ett förstärkt rättsskydd. Utöver detta har en väktare inga polisiära befogenheter utöver envarsrätt. Som väktare kan man vidareutbildas till butikskontrollant, värdetransportör, personskydd osv.

Vanliga arbetsuppgifter består av tex ronder, stationärbevakning, låsning och upplåsning av butiker och larmutryckning. Väktare kan också arbeta på larmcentral med att hantera inbrottslarm och kameraövervakning.

En väktare kan efter en särskild utbildning bära pistol vid tex ambassader. Väktare kan arbeta i civila kläder, tex som butikskontrollant, detta finns också som en vidareutbildning.

Ordningsvakt

Person med förordnande från polisen för att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Innehar flera polisiära befogenheter och skyldigheter. Arbetar på LOV3 områden som är områden godkända av Polismyndigheten, tex gallerior, torg eller sjukhus. Allt fler kommuner börjar nu anställa eller upphandla egna ordningsvakter som i praktiken fungerar som lokalpolis. Här finns det en konflikt eftersom att polisen ofta är restriktiva med att utfärda LOV3 områden över stora geografiska områden tex en hel stadsdel, trots att det borde ligga i deras intresse att upprätthålla allmän ordning. Men ett sådant godkännande kan av vissa betraktas som ett polisiärt misslyckande.

Skyddsvakt

Bevakar samhällsviktiga installationer, tex flygplatser, kärnkraftverk, vattenverk osv, så kallade skyddsobjekt. En skyddvakt har många fler befogenheter än vad en väktare har och får gripa på misstanke samt beslagta tex kameror. Vad som är ett skyddsobjekt beslutas av Länsstyrelsen. Skyddsvakter kan arbeta både i civil regi, tex vid flygplatser och inom militären, tex för att skydda garnisoner.

Det finns en diskussion kring att skyddsklassa fler verksamheter på grund av den allt ökande oroligheten i samhället där mycket av den problematiken vi ser klassas som gråzon.

Personskydd

Väktare med särskild utbildning i personskydd. Kan bära pistol. Arbetar oftast i civila kläder. Personskydd förekommer både inom militären för att skydda befälhavare tex, inom säkerhetspolisen för att skydda politiker och ministrar samt inom privat sektor där bevakningsföretag kan tillhandahålla personskydd till företagsledare exempelvis. Det är också vanligt förekommande att staten anlitar privata säkerhetsföretag för personskydd.

Arrestvakt