Antisocialt beteende

En grupp som beter sig antisocialt kan ofta själva uppfatta sig som sociala gentemot varandra, men betraktas av allmänheten som ordningsstörande.

Antisocialt beteende innefattar främst normbrytande företeelser, men också rent kriminella handlingar. Individer som beter sig antisocialt är ofta dömda för våldsbrott, stölder eller skadegörelse eller löper en hög risk att dömas för dessa brotten.

Eftersom att mycket av beteendet idag är oreglerat kan detta vara svåråtkomligt för ordningsvakter och poliser att hantera.

Exempel på oreglerat eller svåråtkomligt beteende:

  • Att spela ofta högljudd musik med systemhat, antisemitiskt eller extremistiskt budskap.
  • Att prata högljutt med varandra medvetet för att provocera sin omgivning, ofta på andra språk än svenska.
  • Olika dominansbeteenden exempelvis att i större grupper gå igenom centrum eller köpcentrum för att verka hotfulla eller att stirra, peka ut eller skrika mot personer man inte anser tillhör den egna gruppen.
  • Att i samband med insatser från blåljuspersonal medvetet sluta upp för att störa och försöka få iväg personalen från ett område man betraktar som ”sitt eget”.

Exempel på brottsligt beteende:

  • Hets mot folkgrupp, oftast riktat mot etniska svenskar eller andra etniska klaner än sin egen.
  • Rån och misshandel med förnedrande inslag
  • Ofredande
  • Nedskräpning
  • Klotter
  • Bilkörning på gång- och cykelväg

Antisocialt beteende präglas ofta av systemhat där man uttrycker sitt förakt mot etniska grupper, polisen, myndigheter och systemet i stort genom musik och kultur ofta genom rap- och reggae. Särskilt anmärkningsvärt är det när statliga medier ger dessa artister en plattform till exempel i radio och TV som ytterligare legitimerar deras beteende. Begreppet har använts länge inom kriminalvården och psykiatrin men har på senare tid börjat användas mer inom förebyggande arbete samt inom politiken och media för att belysa problemet med unga vuxna som använder kultur för att legitimera ett kriminellt leverne.

På senare år har vi sett en mängd filmer spridas via sociala medier där personer bosatta i utsatta områden skriker glåpord efter polisen, skjuter fyrverkerier eller går till fysisk motstånd mot polisen. Detta beteende ser vi i samtliga av Sveriges utsatta områden och är en del av att denna utveckling håller på att bli systemhotande.

Antisocialt beteende kan ses som en motsats till majoritetssamhället där man aktivt och medvetet strävar till att försöka stå så långt från detta som möjligt. De bakomliggande orsakerna till att en individ har ett antisocialt beteende kan bero på sociala faktorer, men det är viktigt att poängtera att handlingarna är frivilliga, medvetna och inte går att avfärda eller försvara med ”socioekonomiska faktorer”.

Allt fler höjer nu rösterna om att antisocialt beteende bör kriminaliseras.

Länkar:

Mustafa Panshiri: Kriminalisera antisocialt beteende