Gråzonsproblematik

Inom totalförsvaret som omfattar både militärt och civilt försvar är krigs- och fredstid väldefinierat. Historiskt har Sveriges försvar främst varit planerat för så kallat invaderande krig. Men en mer komplex och globaliserad omvärld med internet och teknisk utveckling som pådrivande faktor har gråzonen mellan krig och fred blivit allt större. Därför har FOI på uppdrag av MSB tagit fram ett antal typfall för att kunna definiera och identifiera krigföring från en statlig antagonist. En antagonist kan använda hybridkrigföring som en form av gråzonskrig.

  • Typfall 1: Beredskapshöjning, mobilisering och transport till utgångsområden
  • Typfall 2: Angrepp med fjärrstridsmedel m.m., riktat huvudsakligen mot civila mål
  • Typfall 3: Angrepp med fjärrstridsmedel, mot främst militära mål
  • Typfall 4: Angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i Sverige
  • Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik

Vidare läsning