Situationell brottsprevention

Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott – Med staket, säkerhetsdörrar, låsta mellandörrar och grindar.

Öka risken för den som avser att begå brott – Med larm, väktarbevakning, grannsamverkan och belysning.

Minska belöningen för den som begår brott – Töm bilen på värdefulla verktyg, DNA-märk värdesaker, färgkapslar på dyra kläder, sätt fast datorer med vajerlås, använd låsta dokument- och värdeskåp, minska/ta bort kontanter.

Reducera provokationer som kan leda till brott – Tex. organisera en kö med kölappar och staket eller distansmarkeringar. Förebygga att det uppstår kö och trängsel. Sätt upp frostat glas eller gardiner som döljer värdefulla föremål. Använd en ordningsvakt eller väktare som stoppar fel klientel till din bar eller verksamhet. Servera inte mer alkohol till påtagligt berusade människor.

Ta bort ursäkter för den som begår brott – Genom att tydligt markera tex att allt snatteri polisanmäls, att rökning inte är tillåtet eller tydligt informera om lagar och regler, tex serveringsregler. Om ett brott eller antisocialt beteende inträffar ska inte gärningspersonen komma undan med ursäkter om att hen inte visste eller förstod bättre. Viktigt att restriktionerna eller regler kontrolleras och efterlevs.