Hem

Senaste inläggen

What is a false flag operation?

A false flag is a covert operation designed to deceive the public into believing that an attack or other incident was carried out by a different party than the one actually responsible. This can be done for a variety of reasons, such as to create a pretext for war, to provide justification for a particular…

What is Controlled Opposition?

Controlled opposition is a political strategy in which an organization or individual pretends to be part of the opposition to a ruling government or group, while secretly working in their favor. This can be done for a variety of reasons, such as to deceive the public, to infiltrate and monitor opposition groups, or to create…

Antisocialt dominansbeteende – Vad innebär det?

Det är ett antisocialt beteende som präglas av en för allmänheten mycket otrevligt beteende som ofta sker i grupp och riktas mot allmänheten. Det innebär man försöker dominera sin omgivning verbalt genom skrik, höjda röster och kroppsspråk såsom att stirra, handgester och hotfulla gruppbeteenden. Kritik mot denna typen av beteende skylls ofta felaktigt på rasism.…

Concepts, synonyms and abbreviations for PNPT and Cisco CCNA CyberOps

Not in alphabetical order. Updated regularly. Search with CTRL+F Threat actors SOC – Security Operations Centre Roles in the SOC: SOC KPIs: PDU = Protocol Data Units CIA Triad Confidentiality Ensures that data is hidden per default and only accessible to authorized users. This is enforced via encryption when stored, transferred or processed.  Integrity Ensures…

Livskvalitetsbrott

Kallas för Quality of life crimes på engelska. I Sverige kallar man även detta för vardagsbrott eller mängdbrott, men det är en missvisande benämningar och en förmildrande beskrivning. Exempel på livskvalitetsbrott är offentlig urinering, klotter, nedskräpning, ungdomar som driver omkring, hög musik osv. Det är viktigt att stoppa livskvalitetsbrott tidigt eftersom det riskerar att utvecklas…

Rutinaktivitetsteorin

Rutinaktivitetsteorin är en teori inom kriminologin samt en metod inom brottsbekämpning och brottsprevention. Man kallar även detta för brottstriangeln, men den ska inte blandas ihop med skyddstriangeln. Vad krävs för att ett brott ska begås? Ett lämpligt objekt eller person Värde Vilket värde har det vi skyddar? Tröghet Hur svårt är det att stjäla? Synlighet…

Social kontrollteori

Teorin om sociala band och den kontroll vi utövar över varandra, människor emellan. Denna teori förklarar till skillnad från många andra teorier inom kriminologin faktorerna bakom att vi inte begår brott, snarare än orsakerna till att vi begår brott. Man pratar om fyra typer av sociala band: Anknytning Positiva relationer vi har med till exempel…

CPTED – Sex principer

CPTED är ett metodstöd inom situationellt brottsförebyggande arbete. CPTED står för Crime Prevention Through Environmental Design. Första generationen Andra generationen Metodstödet har genom åren kompletterats med: Vidare läsning

Bevakningspersonal

Väktare En väktare har befogenhet att bära batong och handfängsel samt ett förstärkt rättsskydd. Utöver detta har en väktare inga polisiära befogenheter utöver envarsrätt. Som väktare kan man vidareutbildas till butikskontrollant, värdetransportör, personskydd osv. Vanliga arbetsuppgifter består av tex ronder, stationärbevakning, låsning och upplåsning av butiker och larmutryckning. Väktare kan också arbeta på larmcentral med…

Antisocialt beteende

En grupp som beter sig antisocialt kan ofta själva uppfatta sig som sociala gentemot varandra, men betraktas av allmänheten som ordningsstörande. Antisocialt beteende innefattar främst normbrytande företeelser, men också rent kriminella handlingar. Individer som beter sig antisocialt är ofta dömda för våldsbrott, stölder eller skadegörelse eller löper en hög risk att dömas för dessa brotten.…

Gråzonsproblematik

Inom totalförsvaret som omfattar både militärt och civilt försvar är krigs- och fredstid väldefinierat. Historiskt har Sveriges försvar främst varit planerat för så kallat invaderande krig. Men en mer komplex och globaliserad omvärld med internet och teknisk utveckling som pådrivande faktor har gråzonen mellan krig och fred blivit allt större. Därför har FOI på uppdrag…

Antagonistiska hot

Vad innebär en antagonist? En antagonist beskrivs som en aktör som har för avsikt att angripa samhällets skyddsvärden. Det kan handla om både en statlig eller icke-statlig aktör såsom islamister, högerextremister eller organiserad brottslighet. Antagonistiska hot är till sin natur destabliserade och undergräver tilliten till rättsstaten och demokratin. Angreppen kan ske genom våld, sabotage eller…

Grundläggande principer inom krisberedskapssystemet

Ansvarsprincipen – Innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer har ett motsvarande ansvar vid kris, krig eller annan samhällsstörning. Aktörer har ett ansvar att agera även vid osäkra lägen.Närhetsprincipen – Innebär att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda.Likhetsprincipen – Verksamheter ska under en…

Begreppet ”säkerhet & trygghet”

Säkerhet Den faktiska risken att drabbas. Påverkas ej av individens upplevelse. Omfattar tex fysisk och personell säkerhet, såsom stängsel och väktare. Trygghet “Den upplevda säkerheten”. Individens upplevelse av säkerheten eller risken. Tro på sin egen och andras förmåga att hantera risken. Överdriven säkerhet kan få motsatt verkan för tryggheten. Larm bidrar marginellt till den ökade…

Situationell brottsprevention

Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott – Med staket, säkerhetsdörrar, låsta mellandörrar och grindar. Öka risken för den som avser att begå brott – Med larm, väktarbevakning, grannsamverkan och belysning. Minska belöningen för den som begår brott – Töm bilen på värdefulla verktyg, DNA-märk värdesaker, färgkapslar på dyra kläder, sätt fast datorer…